ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านนาทราย สายทางบ้านนาทราย หมู่ที่1 แยกซ้ายไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่8 บ้านหนองไผ่