ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

  • PDFพิมพ์อีเมล

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

       เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  7 ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จำนวน 18 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจในชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

      มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียน พึ่งพาตนเองได้

1. แนวทางการพัฒนาอบรม สร้างเสริมอาชีพ/แรงงาน
2. แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

       มุ่งหวังให้เกษตรกรในตำบลนาทราย มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด

1. แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้
2. แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริมการผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

มุ่งหวังให้ประชาชนในตำบลนาทราย มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

1. แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม
2. แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
3. แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
4. แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
5. แนวทางการพัฒนา  งานจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการศึกษา ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้

      มุ่งหวังให้ตำบลนาทราย เป็นสังคมแห่งการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ  เพื่อรองรับการถ่ายโอน จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการศึกษาดูงาน  อบรม

1. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการเรียนรู้
2. แนวทางการพัฒนา  การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. แนวทางการพัฒนา  การสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

        มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้รวดเร็ว ประทับใจและมีประสิทธิภาพ

1. แนวทางการพัฒนา  การเมืองเพื่อประชาชน
2. แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

        มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นองค์กรที่สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลภาวะประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยในทุกๆ วัย

1. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุขในท้องถิ่น
2. แนวทางการพัฒนา  งานสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

        มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลาก หลายทางวัฒนธรรม ประเพณี พร้อมกับการอนุรักษ์ให้ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป

1. แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2907
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9620
mod_vvisit_counterเดือนนี้5253
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด915268

We have: 18 guests online
IP ของคุณ: 44.200.145.223
 , 
วันที่ 09 มิ.ย. 2023
Home+ เกี่ยวกับ อบต.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

.:: ลิงค์แนะนำ ::.