Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานการประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (วาระรับหลักการ)

รายงานการประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 (วาระรับหลักการ) ณ ห้องประชุ…
สิงหาคม 08, 2022

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
สิงหาคม 04, 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่ องค์การบริ…
สิงหาคม 03, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256…
กรกฏาคม 18, 2022

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เรื่อง วัน เวลา สถานที่ประเมินสมร…
กรกฏาคม 18, 2022

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
กรกฏาคม 04, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายก อบต. ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งพื้นที่ตำบลนาทราย หมู่ที่ 1

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้าน…
พฤศจิกายน 02, 2022

กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจโครงการเพื่อของบประมาณอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567 (หมู่ 1,4,9)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ม.1,4,9 ผู้ใหญ่บ้…
พฤศจิกายน 02, 2022

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสของพื้นที่ตำบลนาทราย

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้า…
ตุลาคม 25, 2022

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาช…
ตุลาคม 23, 2022

กองช่าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่สำรวจตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทราย หมู่ที่ 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่สำรวจตรวจรับงานโครงการก่…
ตุลาคม 21, 2022

กองช่าง ร่วมกับสมาชิก อบต.นาทราย หมู่ที่ 10 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ลงพื้นที่สำรวจโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ถนนเส้น หมู่ 10)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับสมาชิก อบต.นาทราย หมู่ที่ 10 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ล…
ตุลาคม 18, 2022

กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ถนนเส้น หมู่ 1, หมู่ 9)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ลงพื้นที่สำรวจโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ…
ตุลาคม 18, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ บ้านถ่อนนาเพลิน

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 17:29 น.
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ขนาด ๔ ช่อง ขนาด ๒.๑๐ เมตร X ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด) ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เดือนมกราคม 2558

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
มกราคม 31, 2015

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้79
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2793
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9620
mod_vvisit_counterเดือนนี้5139
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด915154

We have: 25 guests online
IP ของคุณ: 44.200.145.223
 , 
วันที่ 09 มิ.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.