Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
มิถุนายน 06, 2023

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
พฤษภาคม 01, 2023

ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี…
เมษายน 28, 2023

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)…
เมษายน 25, 2023

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)…
เมษายน 25, 2023

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เ…
เมษายน 25, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.นาทราย ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลู…
พฤษภาคม 16, 2023

ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเฉลิม…
พฤษภาคม 06, 2023

ทำบุญสำนักงาาน อบต.นาทราย ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เ…
พฤษภาคม 03, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล)

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทราย ร่ว…
พฤษภาคม 02, 2023

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายเจนเจตน์ เจ…
เมษายน 15, 2023

นายก อบต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ด่านชุมชน) ทั้ง 5 จุด

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิ…
เมษายน 14, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกคน ด…
เมษายน 12, 2023

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:06 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,176,057.77 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2022 เวลา 14:10 น.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.00 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:35 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,039,270.16 บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09

วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:24 น.
ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,500 ม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางบ้านนางปราณี บุญภา ถึงบ้านนางประไพ ลาลด บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2022 เวลา 11:43 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางบ้านนางปราณี บุญภา ถึงบ้านนางประไพ ลาลด บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ…
มิถุนายน 06, 2023

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้201
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2915
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9620
mod_vvisit_counterเดือนนี้5261
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด915276

We have: 20 guests online
IP ของคุณ: 44.200.145.223
 , 
วันที่ 09 มิ.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.